Display of the chosen bibRefs

version 1.1d

No. 1:

Bleeker, Pieter 1844: Bijdragen tot de geneeskundige Topographie van Batavia. Fauna en derzelver producten (i).
Natuur- en Geneeskundig Archief voor Neêrland's-Indië. Vol. 1. Page(s): 523 - 553 .

No. 2:

Bleeker, Pieter 1845: Bijdragen tot de geneeskundige Topographie van Batavia. Fauna en derzelver producten (ii).
Natuur- en Geneeskundig Archief voor Neêrland's-Indië. Vol. 2. No. 3. Page(s): 497 - 527 .

No. 3:

Bleeker, Pieter 1849: Bijdrage tot de kennis der Blennioide en Gobioiden van den Soenda-Molukschen Archipel, met beschrijving van 42 nieuwe species.
Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen. Vol. 22. Page(s): 1 - 40 .

No. 4:

Bleeker, Pieter 1850: Bijdrage tot de kennis der visschen met doolhofvormige kieuwen van den Soenda-Molukschen Archipel.
Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen. Vol. 23. Page(s): 1 - 15 .

No. 5:

Bleeker, Pieter 1851: Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen.
Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indié. Vol. 1. Page(s): 259 - 275 .

No. 6:

Bleeker, Pieter 1851: Vijfde bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo, met beschrijving van eenige nieuwe soorten van zoetwatervisschen.
Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indié. Vol. 2. Page(s): 415 - 442 .

No. 7:

Bleeker, Pieter 1852: Diagnostische beschrijvingen von nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra. Tiental I - IV.
Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indié. Vol. 3. Page(s): 569 - 608 .

No. 8:

Bleeker, Pieter 1852: Nieuwe bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van het eiland Banka.
Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indié. Vol. 2. Page(s): 715 - 738 .

No. 9:

Bleeker, Pieter 1853: Diagnostische beschrijvingen von nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra. Tiental V - X.
Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indié. Vol. 4. Page(s): 243 - 302 .

No. 10:

Bleeker, Pieter 1853: Nalezingen op de ichthyologische fauna van Bengalen en Hindostan.
Verhandelingen van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen. Vol. 25. Page(s): 1 - 160 .

No. 11:

Bleeker, Pieter 1853: Nalezingen op de ichthyologische fauna van het eiland Banka.
Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indié. Vol. 5. Page(s): 175 - 194 .

No. 12:

Bleeker, Pieter 1853: Zevende bijdrage tot de kennis der ichthyologischen fauna van Borneo.
Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indié. Vol. 4. Page(s): 427 - 462 .

No. 13:

Bleeker, Pieter 1855: Negende bijdrage tot de kennis der ichthyologische fauna van Borneo. Zoetwatervisschen van Pontianak en Bandjermasin.
Natuurkundig Tijdschrift van Nederlandsch Indié. Vol. 9. Page(s): 415 - 430 .

No. 14:

Bleeker, Pieter 1859: Enumeratio specierum piscium hucusque in Archipelago indico observatarum, adjectis habitationibus citationibusque, ubi descriptiones earum recentiores reperiuntur, nec non speciebus Musei Bleekeriani Bengalensibus, Japonicis, Capensibus Tasma ...
Acta Societatis Regiae Scientiarum Indo Neêrlandicae. Vol. 6. Page(s): 1 - 276 .

No. 15:

Bleeker, Pieter 1864: Notices sur quelques genres et espèces de Cyprinoides de Chine.
Nederlandsch Tijdschrift voor Dierkunde. Vol. 2.

No. 16:

Bleeker, Pieter 1865: Énumération des espèces de poissons actuellement connues de l'Île d'Amboine.
Nederlandsch Tijdschrift voor Dierkunde. Vol. 2. Page(s): 270 - 293 .

No. 17:

Bleeker, Pieter 1865: Sixième notice sur la faune ichthyologique de Siam.
Nederlandsch Tijdschrift voor Dierkunde. Vol. 2. Page(s): 171 - 176 .

No. 18:

Bleeker, Pieter 1870: Mededeelingen omtrent eenige nieuwe vischsoorten van China.
Versl. und Med. Akad. Amsterdam. Vol. 4.

No. 19:

Bleeker, Pieter 1873: Mémoire sur la fauna ichthyologique de Chine.
Nederlandsch Tijdschrift voor Dierkunde. Vol. 4. Page(s): 113 - 154 .

No. 20:

Bleeker, Pieter 1879: Mémoire sur les poissons à Pharyngiens Labyrinthiformes de l'Inde Archipélagique.
Natuurkundige Verhandelingen der Koninklijke Akademie. Page(s): 29 - 56 .

No. 21:

Bleeker, Pieter 1879: Sur quelques espèces inédité ou peu connues de poissons de Chine appartenant au Muséum de Hambourg.
Verh. Akad. Amsterdam. Vol. 13.