Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra

Pieter Bleeker

Table of Contents (ToC)

  1. Introduction [heading added by snakeheads.org]
  2. Ophicephalus cyanospilos Blkr.

Introduction [heading added by snakeheads.org]

Sedert de bekendmaking der eerste vier tientallen «Beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra» , ontving ik nog meerdere verzamelingen van Sumatraasche visschen, welke weder talrijke nog onbekende soorten vevatten. Deze soorten maken het hoofdonderwerp dezer 6 tientallen uit. Ik heb ze voor een groot gedeelte te danken aan de beroemde reizigster mevrouw Ida Preiffer, welker vriendschap ik mij tot eer reken en welker verdiensten mijn' lof niet noodig hebben. De soorten hieronder als Priamansche vermeld, zijn verzameld, gedeeltelijk voor mevrouw Pfeiffer en gedeeltelijk door den heer W.F. Godin, adsistent-resident te Priaman. Andere nieuwe soorten ontving ik van de heeren O.F.W.J. Huguenin, ingenieur der mijnen, F.D. Engel, Dr. F. L.W. Vogler, Dr. J. Schwart en den heer J.E.H. Juch, kapitein vivielen en militairen gezaghebber der Lampongschen distrikten. Deze soorten zijn van de Ombiling-rivier , Cauer , Benkoelen en Telokbetong . Het is mij eene aangename taak, hier openlijk mijne erkentelijkheid voor deze toezendingen uit te drukken.

De talrijke verzamelingen van Sumatra hebben mij tot heden toe reeds meer dan 400 vischsoorten van dit belangrijke eiland doen kennen, welke, gevoegd bij de reeds vroeger van Sumatra vermeld gewordene species, het aantal mij van daar bekende tot meer dan 500 doen stijgen.

ToC

[ ... ]

Osphromenoidei

Ophicephalus cyanospilos Blkr.

C. cyanospilos, drawing of Bleeker's atlas, table 397, fig. 2Bleeker's drawing of C. cyanospilos, taken from his famous ichthyological atlas. If you have it in your channa shelf (several hundred thousands Euros ;-) go for table 397, fig. 2, else thank God, there is an Internet to save this ichthyological memory.
Ophiceph. corpore elongato antice cylindrico postice compresso, altitudine 8 circiter in ejus longitudine; Capite acuto conico-subpyramidali 3 3/4 circiter in longitudine corporis, latitudine capitis 2, altitudine 2 1/2 circiter in ejus longitudine; linea rostro-frontali declivi convexiuscula; fronte et vertice planiuscula; oculis diametro 5 circiter in longitudine capitis, diametro 1 1/4 circiter a se invicem distantibus; maxilla superiore maxilla inferiore breviore sub oculi margine posteriore desinente, 2 1/2 circiter in longitudine capitis, dentibus pluriseriatis parvis caninoideis nullis;maxilla inferiore dentibus antice pluriseriatis parvis serie externa majoribus, lateribus biseriatis serie interna majoribus caninoideis 3 vel 4; maxilla inferiore parlatinis et vomerinis pluriseriatis serie interna majoribus caninoides nullis; squamis cycloideis striatus, lateribus 55 p.m.i, capitis parte postoculari 8 p.m. in serie longitudinali;linea laterali prope apicem pectoralium deorsum flexa postice recta; pinnis dorsali postice, caudali pectoralibusque rotundatis; pectoralibus 6 2/3 , ventralibus acutiusculis 10 circiter, caudali 5 1/2 circiter in longitudine corporis, anali postice acutangula; corpore superne viridi-fuscescente inferne dilute viridi; capite inferne lateribusque inferne viridi-fuscescente nebulatis coeruleoque guttatis; pinnis ventralibus hyalinis, ceteris nigricante-violaceis; anali basi dilutiore.

B.5 D. 1/42 P. 15 V. 1/5 A 1/25 C. 12 vel 14 et lat. brev.
Hab. Telok batong, in fluviis (Schwarz).
Longitudo. specimis unici 102'''.

Aanm. Deze sort is kenbaar ann an hare ongevlekte violete vinnen, getallen der vinstralen, meerreijige kleine ploeg-beens-gehemelte-tanden, gering aantal operkelschubben, onder den achterrand van het oog einfigende bovenkaak, enz.

ToC

[ ... ]

Acknowledgement and Source(s)

This passage was originally published in: Bleeker, Pieter: Diagnostische beschrijvingen van nieuwe of weinig bekende vischsoorten van Sumatra . Natuurkd. Tijdschr. Neder. Indié v. 4. pp. 243-302, 1853. The drawing has originally been published in Atlas ichthyologique des Indes orientales néerlandaises; publ. sous les auspices du Gouvernement Colonial néerlandais par Pieter Bleeker Part VIII, table CCCXCVII, fig. 2, 1878. The publishing on snakeheads.org has been made possible by the helping ladies of the Staatsbibliothek Berlin . Thankyou Stabi!

© 2001 - 2004 snakeheads.org HOME of this page